San Frantses fête paroissiale

San Frantses fête paroissiale
San FRANTSES JATSUKOA Predikua de l’abbé Jean Pierre Etcheverry
12 Mars 2017

San Frantses misionest euskaldunaren bizian egun aipatuko ditut bi erakaspen :

1 – Lehenik Bere bizi guzian segitu du Jondoni Paulok Timoteo bere lagunari emaiten diozkan kontseiluak : « Eremazkitzu nekeak nerekin batean Ebanjelioaren gatik, Jainkoaren indarrarekin Jesus gure Salbatzaileak baitu herioa suntsitu eta bizia dirdirarazi »

Badakizue joan nahi zuela XINA-ko jendeeri BERRI ONA-ren argia emaiterat . Han zen SANCIAN ugarte ttiki batean eta itsasoa pasatu behar .XINA-rat heltzeko ikusten zituen bilanjer :
= lehenik kontrabandist bati behar zion galdegi untziz eremaitea bainan bidaia pagatu eta beldur zen hitza janen ziola
= bertze lanjer bat ikusten zuen : XINA-rat ez baitzen jende arrotzik sartzen ahal pentsatzen zuen harat heldu orduko preso emanen zutela eta hilen.
Oduan Frantsesek erraiten lanjer handiena da enetzat Jainkoaren baitan dutan esperantza eta konfiantxaren galtzea : « Jesus maite baitut eta haren izena ezagutarazi nahi baitut, naiz ogorria Berri Onaren ezagutarazko ; Nere indarra Jesusen hitz hauetan dut kausitzen : Mundu huntan bere bizia maite duenak galduko du ; bere bizia galtzen duena Jainkoaren gatik begiratuko du » Han hilen da nekatua 46 urtetan : Eta memento berean sortzen zen Italian MATEO RICCI San Frantsesek xedea beteko duena. Bai zinez Jainkoak nahi duena ez dezakete gizonek debeka !

2 – Bertze gertakari batek gidatuko du San Frantses : JAPONIAN ikusia
San Frantses- ohartu zen Japonesak Jainkoa nahi zutela ezagutu bainan heien apezak ( Bonze » deitzen direnak biziki gaizki bizi zirela. Ohartu zen ere XINA-ko jakintsunek zituztela gidatzen Japonesak eta behar zuela lehen bai lehen Ebanjelioa predikatu XINA-n ; Bazakien hiltzea hirriskatzen zuela bainan berak idazten zuen bezala : « Lanjer handiena ez ote dea Jainkoaren baitan dugun esperantzare eta Konfiantxaren galtzea ?
San Frantsese-k arrangura handia zuen familiaz eta bazakien fedeak zituela bakarrik kanbiatzen ahal gizonek eta emaztek zituzten bizi molde makurrak

Frantxoa gure Aita Sainduak San Frantsesen arrangura bera baduela oraiko familiaz ;
Erraiten dauku Amoris laetitia deitzen den gutunean, zerk duen egun familia kolpatzen hemen, Europan, beraz Euskal Herrian, eta munduan : Huna desafio horietarik zonbeit :
= Ezkontzaren eta familiaren estimua ttipituz doa :ainitz gaztek ez dute Elizaz esposatu nahi beldur baitira ez dutela atxikiko Jainkoaren aintzinean eman hitza , hoinbertze lagun ikusten baitituzte berexten ezkondu eta.
= bertze zonbeitek nahi dute libro izan eta ez bizi guzikotz josiak gizon berari edo emazte berari : gertatzen bazaiote bertze baten maitatzea, zertako ez ?
= ainitzek ez dute haurrik nahi ez baitira segur kapable izanen direla heien behar bezala altxatzeko, bizia biziki dorpea baita oraiko egoera.

2 – Zer galdatzen daukute Jesusek eta Elizak desafio handi horieri buruz ?

= ez beldur izan, bainan Jesus hiletarik piztuan gure fedea pitz eta azkartu : hori zuen egiten bere predikuetan San Frantses Jatsukoak bainan beti erakutsiz estimu eta amodio mintzo zen jendeari. Misionest lagun bati erraiten zion : « Maita –zkitzu jendeak ez erasiatu, jendeek ordian sinetsiko zaituztete ikusiko baitute onak zireztela » Sineste hori ez dugu galtzerat utzi guk behar hor baita gure aberastasuna eta indarra.
Amodio hori behar diotegu erakutsi deneri eta bereziki Ezkontzako Sakramendua hautsi duteneri : Jainkoak maite ditu eta behar ba bertzeak baino gehiago, heiek baitute geihenik sofritu eta oraino ere sofritzen. Ezkontzaren eginbideak orroitarazi baditu Jesusek, bere senarra tronpatu zuen emaztekiari barkatu dio : » Nehork ez zaitu kondenatu ? Nik ere ez zaitut kondenatzen : zoazi eta ez egin gehiago bekaturik » Amodio eta errespetu handi hori ere erakutsi dio Jesusek sei senar ukan zituen Zamariako emaztekiari eta harekin mintzatu ondoan estimu handi batekin, gure emaztekia bilakatu da BERRI ONAREN lehen mezulari

= senar emazteek elgarren amodio hortan ezagutu behar dute Jainkoaren dohain handia. Bai zu nere senarra jainkoaren dohain paregabea zira neretzat eta zu hala hala nere emaztea jainkoaren dohaina paregabea zira neretzat. Orduan gazteek eta bikoteek ikusiko dute Ezkontzak galdegiten dituen manamenduak Jainkoak egin ikusgarri batzu direla eta ez ezin jasanezko eginbide batzu.

= azkenik Aita sainduaren gutun miragarri horrek orroitarazten dauku familia dela gure elkartearen erroa eta zimendua : Familia eri delarik, denak guti aski kolpatuak gira, eta gain gainetik haurrak, heiek hobengabeak baitira eta hek baitituzte jasaiten burrasoen hutsak
Konzilioak erraiten dauku ere familia « eliz ttiki bat » dela : han baita ikasten otoitz egiten eta elgar maitatzen

Beila egun huntan galda dezagun San Fratses Jatsukoari gu guziek gehiago sinets dezagun Jesusek bere indar handia eskaintzen daukula haren idurirat esposek eta espos gaiek elgar maita dezaten. Amen !

Saint Paul recommande à Timothée son collaborateur : « Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Evangile. Annoncer l’Evangile c’est le projet de Dieu et de sa grâce cette grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus.
Un homme , un basque de chez nous, a été guidé toute sa vie par ces conseils de Paul . c’est Saint François Xavier que nous allons fêter demain à JAXU . :
= lui aussi sur l’ordre de St IGNACE, comme ABRAHAM, il a accepté de partir dans des pays totalement inconnus vers ce que le Pape François appelle « les périphéries ». En 12 ans il semé l’Evangile dans de nouveaux peuples. Elle est émouvante la lecture des longues lettres qu’il écrivait chaque année pour rendre compte des difficultés rencontrées mais aussi de la joie éprouvée devant les multiples conversions . Il est impressionnant de voir comment cet homme habité par le seul désir d’annoncer l’Evangile se réfère seulement à la volonté de Dieu qu’il faut accomplir dans l’obéissance et l’humilité ;
Vous savez qu’après avoir évangélisé l’Inde , les Moluques puis le Japon, il avait senti l’appel du Seigneur à aller annoncer la BONNE NOUVELLE en CHINE parce qu’il s’était rendu que les Japonis étaient influencés dans leurs croyances par les penseurs chinois. Il prend donc le bateau qui s’appelait « Santa Cruz » ( tout un programme ). Il débarque à SANCIAN, un petite île déserte près de la Chine ; il y construit une chapelle et prie beaucoup. Il entre en pourparlers avec de respectables contrebandiers chinois en évaluant bien les 2 dangers qui le menacent :
= que ces contrebandiers encaissent le pris du voyage et l’abandonnent
= ou alors s’il arrive à CANTON, la capitale de ce pays interdit aux étrangers, il soit torturé et tué.
Voici comment raisonne ce missionnaire :
« Le plus grand danger est de perdre espérance et confiance en la miséricorde de Dieu : C’est pour son amour et pour son service que nous allons faire connaître Jésus Christ. De plus, pour nous encourager il y a ces paroles du Seigneur : celui qui aime sa vie en ce monde la perdra et celui qui la perd pour Dieu la trouvera » Alors ni les persécutions ni la mort ne le feront reculer . Il accepte d’avance de mourir pour l’Evangile pourvu que la volonté de Dieu soit accomplie. Il mourra sur cette île à 46 ans seulement.

  • Partager :